Hipoteques 100% + Despeses

Des que  es va deslligar la crisi, tant els Bancs com les Caixes s'han tornat molt més prudents a l'hora de concedir als seus clients préstecs hipotecaris.

Durant l'època de bonança on va esclatar la bombolla immobiliària, la  gran majoria d'entitats financeres oferien el 100% del valor de taxació de l'habitatge a hipotecar i en algunes ocasions fins i tot més, finançant les despeses de la compra, però en l'actualitat l'habitual és que els clients aportin  dels seus estalvis com a mínim el 20% del valor de la mateixa.

Malgrat això, en aquests últims mesos i a causa de l'abaratiment del cost del finançament, podem trobar entitats que ens ofereixen fins al 100% del preu de l'habitatge, i no només en propietats procedents de la seva pròpia borsa immobiliària, sinó també a clients que així ho sol·liciten. De moment no es tracta d'una pràctica massa estesa, però ja existeixen hipoteques amb una elevada relació préstec/valor de l'immoble al mercat.

En general, a dia d'avui l'oferta és bastant escassa, si bé cal esperar que les ofertes vagin augmentant, per la gran competència que existeix entre entitats financeres ja que, al no poder diferenciar-se oferint un tipus d'interès menor, aquestes hauran d'optar per oferir un major percentatge del valor de l'immoble en atorgar el préstec per al  seu finançament.

Existeixen altres opcions a l'hora de contractar una hipoteca, si bé hauríem de triar entre les quals estan al mercat actualment que són les fixes, variables o mixtes, i entre elles existeixen moltes les condicions de les quals són excel·lents però amb vinculacions excessives, i les quals només acaben finançant el 80% que és el més habitual quan parlem de préstecs hipotecaris.