Què passa si no pago la hipoteca?

Que si no es regularitza la situació, l’entitat bancària inicia un procés de reclamació judicial que pot acabar en l’embargament de la propietat hipotecada i els béns i ingressos presents i futurs dels intervinents de la hipoteca.