Què és un simulador d'hipoteques?

Un simulador d'hipoteques és un instrument de càlcul financer que servirà per fer-nos una idea de les quotes mensuals i els interessos que es meritaran.

Hem de tenir en compte a l'hora de fer una simulació, que les entitats bancàries solen finançar sobre el 80% del valor de compra venda o taxació, en aFinance com experts en productes hipotecaris podem arribar a aconseguir fins al 100% d'aquest finançament.

El simulador d'hipoteques és una eina molt simple i senzilla, únicament s'hauran d'incloure tres variables:

Import: Quantitat de diners a sol·licitar a l'entitat bancària.

Termini: Anys en els que vols tornar el préstec hipotecari.

Tipus d'interès: Fix, variable, mixt.

El resultat serà l'import de la quota del préstec.

Mai hem de prendre els resultats com a definitius que dóna el simulador d’hipoteques, sinó com una orientació, ja que per tenir unes dades totalment fiables hem de parlar amb un expert el qual ens va demanarà més dades i podrà fer un estudi molt més exhaustiu.