Despeses para refinanciar una hipoteca

El refinançament d'una hipoteca sempre té un cost. Aquesta modificació sempre s'haurà de formalitzar via notari i escripturar-se novament en el Registre de la Propietat. Amb la qual cosa, haurem de pagar les despeses de gestoria, notaria, registre associats a l'operació i taxació (si canviem de banc o ampliem el capital) i el IAJD (solament si realitzem una ampliació del principal) en certs casos. 

S'ha de tenir en compte que l'opció més cara és, la de cancel·lar el crèdit amb una nova hipoteca. En aquest cas, haurem de pagar totes les despeses de constitució: els aranzels notarials i registrals, la taxació, la gestoria i el IAJD.  

L'ideal és tractar primer de modificar l'escriptura (novació) amb un acord amb el banc i, si no resulta, traslladar la hipoteca a un altre banc mitjançant una subrogació.  

És possible que el banc ens cobri una penalització addicional, si així ho estableix el nostre contracte. Si arribéssim a un acord amb l'entitat bancària, pot ser que ens apliqui una comissió per novació, que estaria entre el 0,1% i el 1% del capital pendent. Però si canviem de banc o procedim a la cancel·lació de la hipoteca amb un nou préstec, ens podria carregar, en concepte de compensació per subrogació o per desistiment, fins al 0,5% del principal pendent o de fins al 0,25% si ja ha transcorregut cinc anys des que es va contractar.  

Si no tenim experiència, és preferible escollir un professional que li ajudi a prendre la millor decisió a l'hora de modificar la hipoteca

En aFinance li oferim aquesta atenció professional que hem conreat per més d'una dècada d'experiència i trajectòria en el sector financer i immobiliari espanyol i especialment de Catalunya. 

 

Per què amb aFinance?

 1. Pel nostre tracte personalitzat i professional amb cadascun dels nostres clients.  
 2. Perquè després d'una dècada d'experiència en el sector, coneixem perfectament què oferir i amb quines condicions aconseguir-ho. 
 3.  Perquè nostra bona relació amb les diferents entitats ens permet oferir productes de qualitat, garantint les millors hipoteques del mercat. 
 4.  Perquè l'estudi que realitzem és totalment gratuït, i únicament guanyem si aconseguim oferir-li les millors condicions del mercat i si signa amb nosaltres.

Financia fins el 100% de la teva hipoteca

 • Barcelona

  93 293 19 07

  Paseo de Gracia 85, 8ª planta

 • Madrid

  91 800 54 66

  Serrano 60, 4ª planta

 • Sant Cugat del Vallès

  93 293 19 07

  Plaza Ausiàs March 1, 4ª planta

 • Valencia

  96 128 59 68

  Calle Mossen Femades 3, bajo dcha. Ed. Lauria

 • Palma de Mallorca

  97 100 32 03

  Calle Unió 9

 • Alicante

  96 564 11 13

 • Málaga

  95 156 38 58

 • Sevilla

  95 525 24 41

 • Bilbao

  94 691 01 18

 • Pamplona

  94 801 37 51

 • San Sebastián

  94 338 04 47