Quins avantatges tinc contractant la meva hipoteca amb aFinance?

Són moltes els avantatges que tindrem en sol·licitar la gestió a aFinance . No hi ha operació financera que es resisteixi a aquest gran equip d'experts.

Empresa consultora amb més d'una dècada d'experiència, destacada per oferir assessorament personalitzat i de qualitat.

Un dels punts forts de aFinance són els Préstecs Hipotecaris. Oferim l'estudi gratuït i sense compromís per obtenir les millors condicions del mercat. La nostra particularitat resideix en la nostra gestió la qual no genera honoraris durant el procés de constitució d'una hipoteca, sinó que aquests solament es reporten al moment de la signatura abans notari, quedant inclosos dins del muntant total finançat del préstec hipotecari.

En aFinance també ens dediquem a la reunificació de deutes o refinançament. Amb aquesta nova operació financera reagrupem tots els deutes (Hipoteca, préstecs, targetes, factures…). El resultat és una única quota de menor import, la qual cosa ens permet augmentar la nostra capacitat d'estalvi.

Per tot l'exposat, a l'hora d'adquirir un préstec hipotecari o personal, serà convenient tenir en compte l'assessorament de aFinance per obtenir els millors beneficis que existeixin al mercat.