Hipoteques per a persones grans

Quan el requeriment d'una hipoteca per comprar un immoble és d'una persona gran o jubilada, el préstec és possible però, principalment l'edat entre altres circumstàncies, condiciona la seva concessió.

Segons el criteri de riscos utilitzats per les entitats bancàries, els factors decisius són:

  1. Solen aportar una quantitat superior d'estalvis dels habituals en aquest tipus d'operacions. Això es deu al fet que poden haver venut alguna propietat immobiliària o al fet que han estat estalviant durant més anys, una vegada alliberats de les càrregues habituals en altres períodes de la vida com manutenció de fills, pagament d'hipoteques etc ...

  2. Les pensions de jubilació són ingressos garantits de per vida, pel que no existeix el risc habitual en altres etapes de la vida, com la pèrdua de la feina.

  3. La capacitat de pagament, calculada dividint els ingressos entre la quota, dedicada al pagament d'una hipoteca en aquests casos pot excedir l'habitual del 35% calculada per a joves, atès que el límit d'edat màxima aplicat pels bancs no sobrepassa els 75 / 80 anys, de manera que les quotes a pagar en un període més curt d'anys solen ser superiors.

Conclusió

En cas de no disposar d'estalvis per aportar una entrada significativa, necessitarem tenir uns ingressos molt alts per poder accedir a una hipoteca a partir de certa edat.