Com triar la millor hipoteca? Et donem les claus

Triar un habitatge no és una tasca fàcil per la qual cosa sol·licitar una hipoteca és un pas molt important i abans de contraure-la convé estar molt ben informats.

Anem a donar les claus més importants a l'hora d'escollir la hipoteca:

 

Import, Tipus, Termini, Comissions i Vinculacions.

Import: El més important és saber quants diners necessitarem ja que, els bancs només ens van a finançar el 80% del valor de compra, després tindrem unes despeses extres com poden ser els impostos, taxació, notaria i registre.

 

Tipus:

A hores d'ara tenim tres tipus d'interès: el fix, el variable i el mixt

Fix: per pagar sempre el mateix, sense oscil·lacions en la quota.

Variable: està subjecte als canvis de l'Euribor, per la qual cosa les quotes fluctuen i els terminis solen allargar-se.

Mixt: és un interès compost de 2 etapes, en la primera s'aplica l'interès fix i en la segona el variable (Euribor + diferencial).

 

Termini:

Són els anys als quals volem posar aquesta hipoteca, perquè s'adapti a les nostres circumstàncies i puguem pagar-la còmodament.

 

Comissions:

Obertura, estudi i cancel·lació.

Comissió d'obertura: és un càrrec que permet fer front a les despeses que suposa per al banc el fet de posar els diners a la nostra disposició, normalment és un percentatge sobre l'import sol·licitat.

Estudi: tot i que cada vegada és menys habitual, l'entitat bancària pot cobrar unes comissions per les gestions i anàlisi que ha de realitzar.

Cancel·lació: si volem tornar part de la hipoteca abans d'hora o cancel·lar-directament abans del termini acordat, haurem de pagar unes despeses i comissions que aniran en funció de l'any en què vam signar aquesta hipoteca i el tipus d'interès.

 

Vinculacions:

Les vinculacions més exigides pels bancs són la nòmina, assegurances de vida i llar, targetes, plans de pensions i domiciliació de rebuts.

Finalment, és molt important sol·licitar al banc que ens faciliti l'oferta vinculant o FIPER, que és el document amb les característiques, condicions i clàusules contingudes en la hipoteca.