Préstecs per a reformes de la llar

Rehabilitar una casa requereix, en moltes ocasions, una important summa de diners, ja que, entre altres factors, pot ser necessària la intervenció d'un arquitecte per dissenyar un nou projecte d'obra. Si hem de recórrer a un banc a sol·licitar finançament, quin préstec hem de sol·licitar?

Si la quantitat que es necessita per a la reforma és considerable, cal valorar si sol·licitar un préstec amb la garantia de l'habitatge.

Els tipus d'interès d'aquestes hipoteques freqüentment superen al de les de compravenda, si ben pugues haver-hi excepcions.

Quant al termini, hi ha hipoteques que ens concedeixen els diners de la reforma a retornar en 30 anys, la qual cosa implica una quota més baixa i, si la quantitat és alta, ens permet finançar un projecte elevat, cosa que no podríem fer d'haver de finançar-ho mitjançant préstec personal (que solen tenir un límit de 10 anys com a màxim). Si la quantitat és relativament petita, per exemple menor de 15.000 euros, hi ha opcions de crèdits personals a tipus molt interessants.

Quant als costos de constitució de la hipoteca i signatura davant notari del préstec hipotecari, els costos són més elevats que signar un crèdit personal. Per a una hipoteca d'una reforma de 50.000 euros, a més de les comissions que tingui el préstec, cal sumar-li uns 2.000 euros de despeses de gestoria, notaria i Registre.

 

Preguntes freqüents:

  • És millor sol·licitar un crèdit reforma?

Depenent si la quantitat a sol·licitar és molt elevada serà millor sol·licitar una hipoteca.

  • És més cara la hipoteca per a reformes?

Habitualment el finançament per a reformes és més cara que per comprar un immoble.

  • El termini de pagament és el mateix que per a hipoteques que per als préstecs per a reformes?

Les hipoteques poden arribar a 30 anys. I per als préstecs normalment no són superiors a 10 anys.