Com sol·licitar una Hipoteca?

Els préstecs hipotecaris són la millor manera de finançar-se en la compra d'un habitatge, ja que aquesta serveix com a garantia principal de la devolució de l'import sol·licitat. Des d'Afinance li aconsellem seguir 3 passos bàsics i necessaris per a triar la millor opció adaptada al seu perfil.

PAS 1

Abans de sol·licitar la seva hipoteca ha de considerar els següents conceptes:

 • Ha de tenir en compte que hi ha avantatges fiscals en funció de l'edat dels titulars de l'operació, així com del tipus d'immoble adquirit (obra nova o segona mà).
 • Disposar d'un aval és sempre una bona garantia de cara a les diferents entitats i garanteix sempre l'oferta de millors condicions.
 • La situació laboral dels titulars de l'operació és un altre dels factors decisius, ja que a major seguretat laboral, menor risc d'impagament i per tant, millors condicions.
 • L'entrada o aportació disponible per a l'operació és un altre dels factors decisius a l'hora d'aconseguir un tipus de diferencial o un altre.
 • Finalment, si és vostè comunitari però els seus ingressos procedeixen de fora del territori espanyol, l'aportació mínima necessària per realitzar l'operació és del 20% del preu de l'immoble, més les despeses de l'operació.

PAS 2

Ha de tenir en compte que avui en dia, les hipoteques concedides entre les diferents entitats es poden classificar en tres grans grups que delimiten els diferencials proposats i les condicions d'aquestes juntament amb la informació esmentada anteriorment.

Aquests tres grups són:

 • Hipoteques Premium: es tracta d'operacions en les que l'entrada o aportació és del 20% (o més) del preu de l'habitatge més les despeses, és a dir, es tracta d'un finançament ≤ 80% de l'import de compravenda.
 • Hipoteques 100: caracteritzades per clients que aporten les despeses de l'operació i financen el 100% del preu de l'immoble.
 • Hipoteques 100% + Despeses: en què es finança la totalitat de l'operació.

PAS 3

Escollir un professional que l'ajudi a prendre la millor decisió a l'hora d'invertir en una hipoteca.

A Afinance li oferim aquesta atenció professional que hem cultivat per més d'una dècada d'experiència i trajectòria en el sector financer i immobiliari espanyol i especialment de Catalunya.

Cobrament a èxit

L'estudi és gratuït, només pagueu a aFinance en el moment de la signatura, i els honoraris queden inclosos en el total de la hipoteca.

 • Barcelona

  932 931 907

  Paseo de Gracia 85, 8ª planta

 • Madrid

  918 005 466

  Serrano 60, 4ª planta

 • Sant Cugat del Vallès

  935 288 909

  Plaza Ausiàs March 1, 4ª planta

 • Valencia

  961 285 968

  Calle Mossen Femades 3, bajo dcha. Ed. Lauria

 • Palma de Mallorca

  971 003 203

 • Alicante

  965 641 113

 • Málaga

  951 563 858

 • Sevilla

  955 252 441