Quins documents he de portar per demanar una hipoteca?

En la primera etapa els següents documents:

Particulars: (d'ambdos titulares)

  • DNI o NIE
  • Tres darreres nòmines
  • Última declaració de renda o certificat de retencions de l'empresa
  • 3 últims rebuts de corrent llogar i cedir, si està disponible
  • 3 últims rebuts de tots els deutes (hipoteques, préstecs, avals...), si està disponible
  • Còpia de l'escriptura de propietat de la propietat o una Nota Simple de l'edifici d'adquirir


Autònoms:

Per afegir a l'anterior:

  • 3 últims pagaments d'autònoms
  • Quatre últimes liquidacions trimestrals d'IVA i els ingressos tributaris (amb resums anuals)
  • Moviments de compte corrent del darrer any

 

Amb els documents anteriors s'obre l'expedient del client i es duu a terme un primer estudi per veure la viabilitat de l'operació.

En el cas que l'operació sigui factible i es procedeixi a la seva gestió, també se us demanarà la documentació necessària si s'inclouen avals o doble garantia en el procés.