Hipoteques a tipus fix o variable?

Quan contractem una nova hipoteca es planteja el dubte en decidir fer-ho a tipus fix o variable.

No hi ha una regla fixa aplicable, ja que depèn de la conjuntura macroeconòmica i les perspectives que hi hagi sobre la probable evolució dels tipus d'interès.

Actualment, a causa de les polítiques monetàries aplicades en els darrers anys per intentar pal·liar els efectes de la crisi, el Banc Central Europeu manté el tipus d'interès oficial en el 0% i així seguirà almenys fins a desembre de 2017 i, en conseqüència, l’Euribor es manté en les xifres més baixes (fins i tot negatives) des de la seva creació.

Per decidir, cal tenir en compte les perspectives sobre l'evolució dels tipus d'interès i és evident, que partint de la situació actual, no pot ocórrer res més si no que s'incrementin.

Quan analitzem perspectives sobre variables macroeconòmiques sempre hem de tenir en compte diversos escenaris, des del optimista a pessimista passant per una previsió mitjana més probable.

Actualment no hi ha dubte que els tipus acabaran pujant a mig termini, l'assumpte és a quina velocitat i intensitat i això dependrà, fonamentalment de la consolidació del creixement econòmic i l'evolució de la inflació.

Potser el més interessant seria contractar a interès variable i, un cop es consolidi la tendència alcista, realitzar un canvi a hipoteca de tipus fix. El problema és que encara que el Govern ha anunciat mesures per abaratir els costos de canviar d'una hipoteca variable a una fixa, hi ha molts costos que no poden limitar, com les comissions per canvi de condicions, pel que la seva aplicació dependrà de la voluntat de les entitats bancàries.

En definitiva, atès que la majoria de crèdits hipotecaris se sol·liciten per més de 30 anys, sembla que, tot i que durant el primer període estaríem penalitzats per la diferència entre el tipus fix i el real, a la llarga no seria una mala opció.

En el cas d'hipoteques a 10 anys o menys, seria interessant optar per l'opció del tipus variable atès que els primers anys són en els quals es paga la major partida d'interessos i amb prou feines s'amortitza capital i es podria aprofitar al màxim la conjuntura actual de tipus sota mínims històrics.

El que no és en absolut aconsellable és signar préstecs a tipus mixt, que ofereixen un tipus fix els primers anys, privant als hipotecats dels baixos tipus d'interès actuals, i un de variable després, quan les pujades són més probables. I tampoc interessa signar hipoteques variables amb un tipus inicial més alt en els primers anys.

Financia fins el 100% de la teva hipoteca

aFinance t'aconsegueix les millors condicions per la compra de la teva vivenda
 • Barcelona

  93 293 19 07

  Paseo de Gracia 85, 8ª planta

 • Madrid

  91 800 54 66

  Serrano 60, 4ª planta

 • Sant Cugat del Vallès

  93 293 19 07

  Plaza Ausiàs March 1, 4ª planta

 • Valencia

  96 128 59 68

  Calle Mossen Femades 3, bajo dcha. Ed. Lauria

 • Palma de Mallorca

  97 100 32 03

  Calle de la Unión 9

 • Alicante

  96 564 11 13

 • Málaga

  95 156 38 58

 • Sevilla

  95 525 24 41

 • Bilbao

  94 691 01 18

 • Pamplona

  94 801 37 51

 • San Sebastián

  94 338 04 47