Com triar una hipoteca? Et donem les claus per triar la millor

Criteris per valorar les millors hipoteques

Els factors que determinen la diferència entre les ofertes d'hipoteques són, principalment, els següents:

1. Comissió d'obertura

S'apliquen diferents ràtios segons l'entitat, des de 0% a l'1%

2. Productes vinculats

Segons l'entitat els productes vinculats, és a dir obligats a contractar pel client en aquesta entitat, pot ser cap però no hi ha un màxim de manera que cal verificar bé quants es demanen. Solen ser principalment assegurances (d'habitatge, de vida, etc ...)

3. Terminis

La majoria d'entitats arriben a un mínim de 25 o 30 anys en el termini d'amortització del capital finançat de la hipoteca, però hi ha entitats en què es pot arribar a aconseguir fins a 35 anys i, excepcionalment, 40 anys.

4. Diferencial sobre l'Euribor

El diferencial de tipus d'interès que s'aplica addicionalment a l'Euribor, pot oscil·lar segons el perfil del client i depenent de cada entitat bancària.

5. Comissió per amortització de capital avançada

En la contractació d'hipoteques actualment, es pot aplicar una comissió per amortització avançada de fins al 0,50% en els primers 6 anys.

La intervenció d'AFINANCE com a assessor i intermediari millora considerablement tots els factors anteriorment esmentats. Es busca potenciar al màxim el perfil del client de cara a l'entitat bancària i negociar mínims costos, intentant aconseguir màxim percentatge de finançament i màxim termini possible d'anys d'amortització.