Puc desgravar la meva hipoteca?

Les deduccions que es venien aplicant els contribuents en les seves Declaracions de la Renda anteriors al 2013, per les quals podien desgravar fins a un 15% sobre la quantia satisfeta de la hipoteca, amb un límit de 9.040 euros en els seus préstecs hipotecaris associats a la compra d'habitatge habitual, han deixat d'existir, de manera que a hores d'ara no podran beneficiar-se de cap tipus d'avantatge fiscal.

Per a aquells ciutadans que van comprar el seu immoble abans de l'1 de gener de 2013, podran seguir desgravant-se dit préstec hipotecari sempre que compleixin els requisits següents:

  1. Que el préstec hipotecari sigui destinat íntegrament a l'adquisició d'un habitatge.
  2. L'habitatge ha de ser un bé immoble, les cases prefabricades o mòbils no es poden deduir.
  3. L'immoble ha de ser l'habitual, que constitueixi la residència durant un termini continuat mínim de 3 anys des de la seva compra i que l'habiti de manera permanent en un termini no superior a 1 any, comptat des de la data que la va adquirir.

Hem de tenir en compte que cada comunitat autònoma es regeix per uns criteris diferents i té les seves pròpies desgravacions.