Hipoteques per a funcionaris de carrera

Ser funcionari de carrera és el client ideal per a la banca a l'hora d'aconseguir un préstec hipotecari i et permetrà obtenir les millors condicions hipotecàries possibles, almenys si vas a entitats financeres que tinguin acords especials per a aquest tipus de treballadors de l'administració pública.

L'estabilitat que ofereixen aquests empleats és un factor que fa que les entitats bancàries estudiïn l'operació d'endeutament. Podran obtenir les següents condicions:

  • Diferencials més baixos: les hipoteques per a funcionaris de tipus variable compten amb uns diferencials més reduïts, per la qual cosa l'interès final serà inferior.
  • Menor vinculació: mínima vinculació, per exemple només contractant un segur i domiciliant la nòmina. La mateixa entitat bancària podria demanar fins a 5 productes a un treballador que no sigui funcionari.
  • Major finançament: l'entitat bancària estarà més oberta a realitzar una hipoteca 100% a causa de la major garantia de pagament.

Per descomptat has de ser funcionari sense deutes personals previs, amb estalvis importants, possibilitat d'avalistes i la casa que vols no suposa que la quota hipotecària superi el 30-35% dels ingressos nets dels quals compreu.

Aconsellem comparar totes les ofertes proporcionades per tenir la seguretat que adquireixes la millor hipoteca. Per a això pots dirigir-te a un intermediari financer el qual podrà assessorar-te a l'ampli mercat creditici.