Hipoteques a Tipus Fix

La hipoteca a tipus fix és la que no està referenciada a cap tipus d'interès com l'Euribor, el qual es publica diàriament i varia en funció de l'oferta i demanda dels bancs. Per tant, quan es contracta la hipoteca fixa, la quota es determina, i no puja ni baixa en funció de l'evolució dels tipus d'interès.

En l'actualitat, s'estan començant a oferir per les Entitats Financeres i, de sortida, són a un tipus d'interès superior a la hipoteca variable, però té l'avantatge que davant una més que previsible pujada dels interessos, es mantindrà per a tota la vida de la hipoteca en el mateix valor, fent que no variï la quota mensual a pagar.

No obstant això, encara que es pagui la mateixa quota durant tota la vida del préstec, existeixen riscos que s'han de tenir en compte. És el cas de les comissions per desistiment i per risc de tipus d'interès. Són comissions que s'apliquen quan s'amortitza anticipadament la hipoteca, i aquesta cancel·lació provoca una pèrdua per al banc. La comissió per risc de tipus d'interès pot arribar fins al 5%, encarint al client la realització d'amortitzacions o la subrogació de la hipoteca.

Malgrat aquest inconvenient, les hipoteques a tipus fix segueixen creixent de manera exponencial. En les últimes dades publicades per l'INE, en el 2016 van suposar un 31,8% del total de les hipoteques registrades a Espanya. En 2015 eren el 9,3% i si ens anem a l'any 2010 el percentatge baixava fins al 3,9%

Financia fins el 100% de la teva hipoteca

 • Barcelona

  93 293 19 07

  Paseo de Gracia 85, 8ª planta

 • Madrid

  91 800 54 66

  Serrano 60, 4ª planta

 • Sant Cugat del Vallès

  93 293 19 07

  Plaza Ausiàs March 1, 4ª planta

 • Valencia

  96 128 59 68

  Calle Mossen Femades 3, bajo dcha. Ed. Lauria

 • Palma de Mallorca

  97 100 32 03

  Calle Unió 9

 • Alicante

  96 564 11 13

 • Málaga

  95 156 38 58

 • Sevilla

  95 525 24 41

 • Bilbao

  94 691 01 18

 • Pamplona

  94 801 37 51

 • San Sebastián

  94 338 04 47