Si no tinc estalvis puc demanar una hipoteca?

En general, la demanda natural d'habitatge es troba en persones joves que s'emancipen, ja sigui en parella o solters. Normalment, aquestes persones presenten un perfil de crèdit impecable i amb un lloc de treball estable i ben remunerat, però sense estalvis, requisit indispensable per a la compra d'un immoble.

Una opció habitual a l'hora de comprar un pis, és incloure un avalista en l'operació, o disposar d'alguna propietat lliure de càrregues, pròpia o d'algun familiar, encara que per regla general aportar una mica d'estalvi sempre serà ben vist per l'entitat bancària.

Però si no disposem ni d'estalvi, ni d'aval, ni de doble garantia (tenir una propietat lliure de càrregues), podríem trobar-nos en la situació que el 80 % del valor de taxació sigui superior al valor de compravenda. Aquest matís molt important, podria ajudar al fet que els bancs concedissin el préstec pel valor de compravenda. Així, es podria aconseguir una hipoteca que financés el 100 % del preu de compravenda de l'habitatge.

Això seria possible si s'aconsegueix comprar un habitatge amb un preu de compravenda inferior al seu valor de taxació.

Sigui el que sigui la nostra situació, el millor seria dirigir-se a un assessor financier perquè gestioni aquesta labor amb les entitats financeres que col·laboren en les seves relacions comercials i assessorar en l'opció més beneficiosa per a Vostè. En AFINANCE, podem gestionar-li el finançament aconseguint el 100% més despeses, sense aportació de capital inicial, depenent del perfil econòmic que es reuneixi, independentment de tenir triat l'immoble o no.