Què és una hipoteca autopromotor i perquè s'utilitza?

Tenim un terreny i volem construir-nos la casa dels nostres somnis, fent-la al nostre gust i conveniència. Després de la crisi, l’autopromoció, o el que és el mateix, construir la teva pròpia casa, és una pràctica que ha anat augmentant en aquests últims anys.

En algunes ocasions, no es disposa d'un matalàs econòmic suficient per a la construcció de l'habitatge. Per a això podem optar per sol·licitar el que es diu una hipoteca autopromoció i els requisits necessaris difereixen d'una normal, per iniciar aquest tràmit necessitem:

  1. Ser propietari d'una parcel·la o terreny i estar inscrita degudament en el Registre de la Propietat.
  2. Disposar d'una llicència d'obra i construcció, concedida per l'Ajuntament corresponent.
  3. Disposar d'un visat d'obres, és a dir, tenir un pressupost i el projecte d'execució d'obra que compti amb el segell del Col·legi d'Arquitectes.

A partir d'aquest moment es pot iniciar l'estudi de la sol·licitud, les entitats financeres realitzaran un estudi individualitzat de cada cas i generalment el que es pot aconseguir és el següent:

  • En la majoria de les entitats podrem obtenir un finançament del 80% del valor de la taxació del projecte finalitzat.
  • En altres ocasions es pot arribar a obtenir el finançament del 100% del projecte d'obra.
  • Per regla general els terminis màxims de finançament solen fluctuar fins als 30 anys.

Aquest tipus d'hipoteques es caracteritza per anar disposant de l'import aprovat a mesura que la construcció va avançant i es van presentant les corresponents certificacions.