Formes d'obtenir financiació

Préstecs amb garantia hipotecària:

Estan destinats a la compra d'un immoble. Tenen terminis d'amortització llargs, fins a 35 anys, a un tipus d'interès no molt alt però el procés de sol·licitud sol ser més llarg, a causa de la burocràcia que suposa incorporar una garantia real.

Préstecs sense garantia:

Es concedeixen tenint en compte els ingressos per nòmina i els estalvis en comptes bancaris. El tipus d'interès s'apropa al 9% i el termini no sol ser més de 4 o 5 anys.

 1. Préstecs al consum: destinats a la compra de béns de consum durador com cotxe, moto o electrodomèstics.
 2. Préstecs personals: destinats per assumir alguna despesa extraordinària com ara un viatge o un casament.
 3. Préstecs d'estudis: actualment comencen a proliferar en el mercat espanyol.

Préstecs per a autònoms:

Solen utilitzar-se per finançar la compra de maquinària, equips informàtics o mobiliari d'oficina. Se solen amortitzar en el termini de 15 anys a un tipus d'interès del voltant del 10% i per un màxim de 75.000,00 €

Pòlissa de crèdit:

És una fórmula d'endeutament a la qual s'accedeix temporalment (normalment 1 any) de manera gradual.

Té costos elevats: comissió d'obertura, comissió de disponibilitat, interès sobre el saldo mitjà disposat i interès per import excedit si ho hagués.

S'ha d'utilitzar exclusivament per eliminar tensions puntuals de tresoreria.

Financia fins el 100% de la teva hipoteca

aFinance t'aconsegueix les millors condicions per la compra de la teva vivenda
 • Barcelona

  93 293 19 07

  Paseo de Gracia 85, 8ª planta

 • Madrid

  91 800 54 66

  Serrano 60, 4ª planta

 • Sant Cugat del Vallès

  93 293 19 07

  Plaza Ausiàs March 1, 4ª planta

 • Valencia

  96 128 59 68

  Calle Mossen Femades 3, bajo dcha. Ed. Lauria

 • Palma de Mallorca

  97 100 32 03

  Calle de la Unión 9

 • Alicante

  96 564 11 13

 • Málaga

  95 156 38 58

 • Sevilla

  95 525 24 41

 • Bilbao

  94 691 01 18

 • Pamplona

  94 801 37 51

 • San Sebastián

  94 338 04 47