Hipoteca inversa, una renda fixa mensual sense perdre la propietat del teu habitatge

Publicat el 17 d'Octubre de 2018

Durant el primer semestre d'aquest any, només s'han formalitzat catorze hipoteques inverses a Espanya

La hipoteca inversa, el préstec que el propietari d'un habitatge pot rebre del banc amb la garantia del seu immoble, és un producte que gairebé no ha tingut estirada a Espanya des que va començar a comercialitzar fa una dècada, encara que pot ser un complement de la pensió si s'és conscient dels seus riscos.

La manca d'informació que hi ha sobre aquest producte, la seva complexitat, el convenciment de la població espanyola que la pensió pública seguirà sent suficient, o la concentració de l'estalvi en immobles, poden ser els factors que han influït en la seva poca penetració a Espanya, segons experts consultats.

Durant el primer semestre d'aquest any, només s'han formalitzat catorze hipoteques inverses a Espanya, per una quantia mitjana de 438.841 euros, segons les dades del Centre d'Informació Estadística del Notariat; però és que en el conjunt de l'any passat es van constituir 31; el 2016, 23; i el 2015, 30.

L'any que més hipoteques inverses es van signar va ser el 2009, quan van arribar a les 780, seguit del 2010, amb 485, coincidint amb els moments més durs de la crisi.

Aquest tipus de crèdit, que poques vegades es publicita, està dirigit a col·lectius molt concrets de la població, com més grans de 65 anys, discapacitats o dependents que siguin propietaris d'un habitatge.

Al contrari del que passa en la contractació d'una hipoteca convencional, el titular de l'immoble és qui rep per part del banc una quantitat, que normalment sol ser en forma de renda fixa mensual, amb la garantia del pis.

Una operació que, segons recorda el Banc d'Espanya en una guia sobre aquest producte, propicia que a més de no perdre la propietat de l'habitatge, l'amo pugui seguir vivint-hi fins a la seva mort, tot i que aquesta operació pot afectar els hereus.

I és que una vegada que mori el titular de l'habitatge, als hereus els correspon la seva propietat, però també el deute contret amb el banc. No obstant això, els hereus podran quedar-se amb l'immoble o vendre-ho.

En el cas de triar la primera opció, el primer que han de fer és liquidar el deute, retornant els diners prestats al banc. Si no compten amb el patrimoni necessari, podran tornar a formalitzar una hipoteca normal sobre l'habitatge per l'import que es deu, afegeix el Banc d'Espanya. En el cas que els hereus decideixin vendre l'immoble, els diners que obtinguin en l'operació servirà per saldar el deute.

En funció del valor de taxació

En la informació publicada pel supervisor sobre la hipoteca inversa, també s'explica que la renda que l'amo rebrà per la seva immoble dependrà de diversos factors com el valor de taxació de l'habitatge, l'edat de la persona que contracti el préstec i la de el seu cònjuge, o l'elecció que es faci entre rebre la renda per un període determinat o vitalici. Una vegada concedida la hipoteca inversa, el banc no pot exigir la devolució del deute acumulat mentre no mori el titular o l'últim dels beneficiaris d'aquest sistema de crèdit. Les hipoteques inverses, regulades a Espanya el 2007, gaudeixen d'alguns beneficis fiscals com l'exempció de l'Impost sobre Transmissions i Actes Jurídics Documentats i la reducció dels honoraris notarials i registrals.

Font: www.abc.es

 • Barcelona

  93 293 19 07

  Paseo de Gracia 85, 8ª planta

 • Madrid

  91 800 54 66

  Serrano 60, 4ª planta

 • Sant Cugat del Vallès

  93 293 19 07

  Plaza Ausiàs March 1, 4ª planta

 • Valencia

  96 128 59 68

  Calle Mossen Femades 3, bajo dcha. Ed. Lauria

 • Palma de Mallorca

  97 100 32 03

 • Alicante

  96 564 11 13

 • Málaga

  95 156 38 58

 • Sevilla

  95 525 24 41