El sector immobiliari segueix en alça

Publicat el 9 de Setembre de 2015

L'expansió del crèdit, amb tipus d'interès baixos, l'augment de l'ocupació i la millora de la confiança del consumidor han estat les claus perquè el sector immobiliari espanyol es mantingui en nivells positius en el primer semestre del 2015, tendència que continuarà fins a final d'any si es manté l'estabilitat en els preus.

El resum del primer semestre de l'any va tancar amb un balanç positiu per al servei d'estudis de l'entitat bancària. Les expectatives macroeconòmiques per a la segona part de l'any continuaran amb la recuperació del sector ".

Els ciutadans estrangers van realitzar fins al juny un 17% de les operacions de compravenda d'habitatges. La depreciació de l'euro juntament amb el bon ritme de les economies demandants d'habitatge a Espanya, com Alemanya o el Regne Unit, afavoriran al mercat immobiliari.

L'evolució dels tipus d'interès també influirà en el desenvolupament del totxo espanyol fins a finals d'any. Els baixos tipus han afavorit la concessió de préstecs hipotecaris i no s'esperen grans pujades a curt i mig termini.

Un altre dels factors que influirà en la millora del sector, sempre partint de nivells baixos, serà la disminució de l'estoc d'habitatge, centrat en les principals àrees d'activitat econòmica.

L'increment de la demanda i l'estabilitat financera afavorirà la gradual recuperació del preu dels immobles.