Com obtenir una rendibilitat del 15% amb la seva hipoteca

Publicat el 23 de Novembre de 2017

L'operació més rendible per al estalviador conservador és amortitzar hipoteca.

L'operació més rendible per al estalviador conservador és amortitzar hipoteca. Especialment si es va signar abans del 31 de desembre de 2012, ja que tindrà dret a la deducció d'Hisenda, un 15 per cent sobre un màxim de 9.040 euros, que es pot duplicar per als còmpids que realitzin la declaració de la renda per separat, ja que l'Agència Tributària permet deduir-se en aquest cas fins a 18.080 euros.

Amortitzar hipoteca en el moment actual, amb un euríbor que mes a mes pulveritza els mínims i que ha complert el seu primer any cotitzant en negatiu, permet al hipotecat que l'import de la devolució al que podria tenir accés (1.356 euros en cas de un solitari hipotecat i de 2.712 euros per als cònjuges) doble el que paga en els interessos del préstec per a una hipoteca mediàtica. Aquesta quantitat es pot disparar encara més si el hipotecat va tenir la sort de signar alguna de les hipoteques més barates que es van comercialitzar abans de la crisi, amb diferencials entre el 0,18 per cent i el 0,35 per cent que fa que en la actualitat els interessos que cobra el banc són testimonis.

I tot apunta a que aquesta situació es pot prorrogar en el temps. Gustavo Martínez, analista de XTB, explica la raó per la qual l'euríbor seguirà en aquests nivells: «Les compres massives de deute per part del Banc Central Europeu (BCE) produeixen un augment en l'oferta monetària i, al seu torn, una disminució del tipus de interès del diner.

Tot i que aquesta situació es podria revertir quan el BCE decideixi canviar la seva política monetària, cosa que no sembla que sigui immediata, ja que el seu president, Mario Draghi, va explicar a la reunió d'octubre que la retirada dels estímuls serà gradual (es començarà a iniciar en gener amb la reducció a la meitat del volum de compra fins a 30.000 milions d'euros i es mantendrà fins a setembre) així com va deixar la porta oberta per ampliar-lo si fos necessari.

 

Font: Finanzas

 • Barcelona

  93 293 19 07

  Paseo de Gracia 85, 8ª planta

 • Madrid

  91 800 54 66

  Serrano 60, 4ª planta

 • Sant Cugat del Vallès

  93 293 19 07

  Plaza Ausiàs March 1, 4ª planta

 • Valencia

  96 128 59 68

  Calle Mossen Femades 3, bajo dcha. Ed. Lauria

 • Palma de Mallorca

  97 100 32 03

 • Alicante

  96 564 11 13

 • Málaga

  95 156 38 58

 • Sevilla

  95 525 24 41