Els requisits per a executar hipoteques seran més flexibles que a la UE

Publicat el 13 d'Abril de 2017

Els bancs no podran executar hipoteques fins que l'impagament hagi assolit entre el 3% i el 5% del crèdit

Els bancs no podran executar hipoteques fins que l'impagament hagi assolit entre el 3% i el 5% del crèdit, segons consta en l'esborrany de l'avantprojecte de llei de contractes immobiliaris. El criteri fixat pel Govern és bastant més tou per als bancs que el que fixa el Tribunal Europeu de Luxemburg, que estableix que la quantitat ha de ser significativa. Aquest criteri europeu ha portat a Alemanya a col·locar aquesta banda entre el 8% i el 10%. A més, el Tribunal de la UE exigeix ​​que s'introdueixin elements correctius per protegir col·lectius vulnerables com els aturats, cosa que el text espanyol tampoc recull.

La nova legislació hipotecària que prepara el Govern i que està en discussió amb els grups parlamentaris posarà més difícil l'execució d'una hipoteca. Ja no n'hi haurà prou amb l'impagament de tres quotes per iniciar-se el procés que acaba amb l'habitatge subhastada, l'anomenat venciment anticipat. La jurisprudència europea exigia que l'incompliment fos significatiu. Així que aquesta nova regulació el quantifica. D'aprovar, l'esborrany determina que l'habitatge no podrà ser executada fins que no s'hagi impagat un 3% del crèdit sempre que aquest sigui a deu anys o si la mora es produeix en els deu primers anys del préstec. En el cas que la hipoteca sigui a més de deu anys i hagin transcorregut més de deu anys des que es va constituir, llavors el venciment anticipat no es pot portar a terme fins que l'impagament hagi assolit el 5% del crèdit, tal com va avançar la cadena SER i es recull en el document al qual ha tingut accés eL PAÍS.

No obstant això, aquest criteri és més dur amb els consumidors que el que dictamina el Tribunal Europeu de Luxemburg. Aquest ha establert que l'impagament ha de ser significatiu i que ha de tenir-se en compte si l'hipotecat es troba en una situació de vulnerabilitat. A la llum d'aquesta doctrina, a Alemanya s'ha determinat que l'impagament ha d'ascendir a una forquilla entre el 8 i el 10% perquè s'iniciï el procediment d'execució de la hipoteca. Per aquest motiu el PSOE estigui negociant que aquestes ràtios es canviïn en línia amb el que s'ha elaborat a Alemanya.

El Govern també ha fixat que les quantitats en mora abonaran el triple del tipus oficial del diner, és a dir, un 9% segons els Pressupostos de 2017. No obstant això, aquesta decisió va en contra del tipus que marca el Suprem, que consisteix en dos punts percentuals més que l'interès pactat. Malgrat que l'Alt Tribunal ha remès sengles qüestions prejudicials a Luxemburg sobre l'interès moratori i l'execució de les hipoteques, el Govern ha decidit avançar-se i legislar unes condicions més dures per al client i, per tant, més favorables per als bancs.

D'altra banda, el text obliga els notaris a assegurar-se que el client hipotecari entén amb exemples i simulacions les conseqüències del que firma. En el fons, s'intenta dotar de seguretat jurídica les hipoteques i evitar la proliferació de demandes contra les entitats. "Estan preconstituint una prova manuscrita a favor dels bancs perquè Luxemburg va dictaminar que el prestatari ha de interioritzar les conseqüències del préstec que contrau. Brinda a aquest acte valor de transparència i informació i converteix els notaris en assessors quan no ho són ", expliquen diversos juristes consultats. "S'aboca la càrrega de la prova sobre el client, que tindrà difícil impugnar una acta notarial en la qual va signar que ho entenia", subratlla Fernando Zunzunegui, advocat especialitzat en regulació financera.

Finalment, l'esborrany decreta que els empleats de banca ja no podran cobrar incentius per concedir hipoteques, una mesura positiva per tal d'intentar alinear els interessos dels comercials amb els dels clients.

Font: El País

 • Barcelona

  93 293 19 07

  Paseo de Gracia 85, 8ª planta

 • Madrid

  91 800 54 66

  Serrano 60, 4ª planta

 • Sant Cugat del Vallès

  93 293 19 07

  Plaza Ausiàs March 1, 4ª planta

 • Valencia

  96 128 59 68

  Calle Mossen Femades 3, bajo dcha. Ed. Lauria

 • Palma de Mallorca

  97 100 32 03

 • Alicante

  96 564 11 13

 • Málaga

  95 156 38 58

 • Sevilla

  95 525 24 41