La reforma de l'impost hipotecari contemplarà canvis en la subrogació

Publicat el 27 de Novembre de 2018

La reforma que tramita el Parlament per modificar l'impost d'actes jurídics documentats (AJD) vinculat a una hipoteca perquè sigui pagat per la banca inclourà canvis en la subrogació de les hipoteques per tal que no hi hagi competència.

Fonts pròximes al Ministeri d'Economia han assenyalat que després de la convalidació del reial decret llei sobre l'impost hipotecari, que serà tramitat com a projecte de llei, l'Executiu planteja introduir diverses esmenes relatives a la subrogació ia les caixes rurals i cooperatives de crèdit, que estan exemptes de pagar l'impost d'AJD des de 1990.

I és que el reial decret llei del Govern no especifica si el polèmic impost, que fins fa uns mesos pagava el client, serà també abonat per les caixes rurals i les cooperatives de crèdit, alhora que no detalla com evitar que a través d'una subrogació un banc pugui beneficiar-se d'una hipoteca constituïda per una altra entitat que ja ha pagat l'impost.

Actualment, la nova llei hipotecària preveu que la subrogació tingui un cost ínfim en cas que el deutor es fora amb un altre banc, i assenyala que transcorreguts els tres primers anys de vigència del contracte de préstec, el prestador no pot exigir compensació o cap comissió .

En el cas de la novació (modificació de les condicions del préstec hipotecari després d'haver-ho signat) l'entitat financera tampoc pot exigir comissió o cost sempre que es faci per passar d'un tipus d'interès variable a un de fix.

En aquest sentit, la nova llei vol afavorir la subrogació i la novació, aquesta última per fomentar que els hipotecats es decantin per tipus fixos ja que els ajudaria a conèixer amb exactitud el cost que en el mitjà i llarg termini els suposarà el finançament que contracten.

De moment, mentre es tramita aquest projecte de llei la ponència té previst finalitzar els seus treballs aquesta setmana perquè al desembre el dictamen de ponència i les esmenes que quedin vives puguin debatre en el Ple del Congrés.

Fins ara, la llei hipotecària fixa el repartiment de despeses entre el client (que abonarà la taxació) i el banc (que es farà càrrec de l'impost d'actes jurídics documentats, de les primeres còpies del notari, de les despeses del registre i de la gestoria).

També contempla que l'entitat bancària no pugui imposar els seus productes vinculats o combinats a la hipoteca i inclou l'eliminació de les clàusules sòl, i la voluntarietat d'establir la dació en pagament entre les parts.

Així mateix, el Codi de Bones Pràctiques tindrà caràcter permanent perquè les entitats hagin de aplicar-lo a tots els préstecs i no només als signats abans del 2012.

L'execució hipotecària o això serà a partir de 12 quotes impagades o el 3% del capital principal prestat a la primera meitat de la vida del préstec, i s'ampliarà a 15 quotes i el 7% a la segona meitat, alhora que la comissió per interès de demora serà l'interès remuneratori més el 2%.

Entre els assumptes que queden pendents està aclarir la disposició transitòria primera que estableix com a regla general l'aplicació no retroactiva d'aquesta llei llevat amb algunes excepcions, entre les quals -segons podem- entraria la clàusula de venciment hipotecari i que podria afectar desenes de milers de desnonaments que estan actualment suspesos.

En la propera reunió es tractarà de pactar les comissions per amortització anticipada tant per a hipoteques de tipus fix com variable.

 

Font: http://www.expansion.com

 • Barcelona

  93 293 19 07

  Paseo de Gracia 85, 8ª planta

 • Madrid

  91 800 54 66

  Serrano 60, 4ª planta

 • Sant Cugat del Vallès

  93 293 19 07

  Plaza Ausiàs March 1, 4ª planta

 • Valencia

  96 128 59 68

  Calle Mossen Femades 3, bajo dcha. Ed. Lauria

 • Palma de Mallorca

  97 100 32 03

 • Alicante

  96 564 11 13

 • Málaga

  95 156 38 58

 • Sevilla

  95 525 24 41