La morositat hipotecaria en la compra de vivenda cau al 4,65%

Publicat el 23 de Setembre de 2016

Dos de cada cinc hipoteques firmades entre gener i agost van ser a tipus fix

El deute hipotecari de les famílies s’ ha vist reduït gràcies als tipus d’ interès en negatiu i a les baixes quotes hipotecàries mensuals. Aquest fet serveix per poder amortitzar la hipoteca.

La morositat en les hipoteques també s’ ha reduït i durant el segon  trimestre d’ aquest any  la xifra era del 4,65% davant el 5,2% en el mateix període de l’ any anterior.

La tendència durant els últims mesos en els nous contractes per la compra de vivendes és el tipus fix. El 40% de las hipoteques realitzades entre gener i agost d’ aquest  any han estat fixes.

A més, durant els vuit primers mesos d’ aquest any s’ han realitzat  al menys 15 rebaixes en els interessos.

També l’ augment dels terminis d’ amortització d’ aquests prèstecs és un bon alicient. Ara poden allargar-se fins un màxim de 30 anys, quan abans no es superaven els 20 anys.

També que l’ Euríbor hagi tancat en negatiu per setè mes consecutiu ( -0,048%,) és un altre factor que  redueix els marges financers de les entitats.

Font: Diario El País