El deute públic augmenta en 2.822 milions i segueix per sobre del 100% del PIB

Publicat el 25 de Novembre de 2016

La CE va advertir aquesta setmana a Espanya sobre el desequilibri que representa un alt endeutament

El deute públic va créixer en 2.822 milions d'euros al setembre, fins a situar en els 1,105 bilions d'euros, el nivell més alt des del passat mes de juny. Si es pren el PIB del segon trimestre i se li aplica el creixement de l'economia en el tercer trimestre (el 0,7%) s'obté que el deute segueix per sobre del 100% del PIB, concretament al 100,14%, ja que el PIB quedaria en uns 1,103 bilions. En qualsevol cas, el càlcul queda pendent de possibles variacions.

El muntant és una mica més de 37.300 milions d'euros superior a la d'un any abans (1,067 bilions d'euros).

El deute haurà de baixar d'aquí a final de l'exercici per complir la previsió del Govern que tanqui 2016 al 99,8% del PIB. Després de l'esclat de la crisi, el deute públic ha passat de suposar el 36,3% del PIB el 2007 a rondar el 100% actualment.

El deute a mitjà i llarg termini s'emporta el gruix de la xifra, amb 832.853 milions després de créixer al setembre en 8.526 milions. Els valors a curt termini suposen 78.815 milions d'euros. Altres 193.268 milions són crèdits no comercials, així com emissió de moneda i caixa general de dipòsits.

Aquest mateix dimecres, des de Brussel·les es va donar un toc d'atenció a Espanya per l'alt endeutament. En l'informe anual que identifica els desequilibris macroeconòmics dels socis de la Unió Europea, ha advertit l'elevat deute, tant públic com privat.

Així, apunta que el despalanquejament del sector privat es va mantenir al llarg de l'any passat, recolzat pel creixement sòlid de l'economia. Per la seva banda, el deute públic va per un altre camí. Si bé es va mantenir generalment estable, s'alerta d'un important dèficit que cal corregir.

Font: La Vanguardia

 

 • Barcelona

  93 293 19 07

  Paseo de Gracia 85, 8ª planta

 • Madrid

  91 800 54 66

  Serrano 60, 4ª planta

 • Sant Cugat del Vallès

  93 293 19 07

  Plaza Ausiàs March 1, 4ª planta

 • Valencia

  96 128 59 68

  Calle Mossen Femades 3, bajo dcha. Ed. Lauria

 • Palma de Mallorca

  97 100 32 03

 • Alicante

  96 564 11 13

 • Málaga

  95 156 38 58

 • Sevilla

  95 525 24 41