El vell 'euríbor' seguirà sent l'índex de referència dels hipotecats

Publicat el 10 d'Octubre de 2017

Hauria d'haver entrat en vigor el 2017 després d'haver patit nombrosos retards.

L'euríbor plus hauria d'haver substituït a l'euríbor actual com a referència hipotecària. No obstant això, després de nombrosos retards la reforma finalment ha fracassat. L'índex, que pretenia ser un reflex fidel de les operacions interbancàries, ha estat finalment descartat.

"Sota les actuals condicions del mercat no serà factible evolucionar l'actual metodologia de l'euríbor a un metodologia totalment basada en transaccions seguint un camí de transició sense fissures", va assenyalar el EMMI fet públic aquest dijous, que apunta també que les conclusions han estat corroborades per l'Agència Belga de Serveis Financers i Mercats (FSMa), equivalent a la CNMV espanyola. El nou índex pretenia reflectir millor les operacions interbancàries.

Encara que pretenia ser un fidel reflex, la veritat és que els experts consideraven que no hi hauria canvis significatius amb l'actual. Estefania González, portaveu de finances personals de Kelisto, explica que entre els motius que va propiciar el fracàs de l'euríbor es troba el fet que "les autoritats responsables de la seva elaboració es van adonar que no era possible realitzar una transició cap al nou euríbor" sense interrupcions ". l'organisme va arribar a aquesta conclusió després de realitzar un assaig durant sis mesos en què van participar 31 bancs de 12 països diferents. Segons la seva opinió, aquella prova va permetre concloure que els nivells del nou euríbor basat en xifres reals serien molt diferents a els de l'euríbor actual. A més, no hi hauria prou volum de transaccions diàries com perquè el càlcul fos prou consistent ".

 

 

Font: Finanzas.com

 • Barcelona

  93 293 19 07

  Paseo de Gracia 85, 8ª planta

 • Madrid

  91 800 54 66

  Serrano 60, 4ª planta

 • Sant Cugat del Vallès

  93 293 19 07

  Plaza Ausiàs March 1, 4ª planta

 • Valencia

  96 128 59 68

  Calle Mossen Femades 3, bajo dcha. Ed. Lauria

 • Palma de Mallorca

  97 100 32 03

 • Alicante

  96 564 11 13

 • Málaga

  95 156 38 58

 • Sevilla

  95 525 24 41