El registre de noves hipoteques cau per primer cop en més de dos anys

Publicat el 30 de Setembre de 2016

Els registres van suspendre inscripcions per la sentència del TS sobre el caràcter abusiu de clàusules sobre el tipus d' interès en demora

Segons dades de l’ Institut Nacional d’ Estadística (INE), el nombre  d’ hipoteques constituïdes sobre vivendes inscrites en els registres de la propietat es va situar el passat mes de juliol en un 14,9% menys que en el mateix mes de  l’ any 2015.

Amb aquesta caiguda,  la firma d’ hipoteques sobre vivendes posa fi a  25 mesos consecutius de pujades interanuals. Però aquestes dades estàn afectades per la decisió dels registres de la propietat de suspendre la inscripció d’ algunes hipoteques en el marc de la sentència del Tribunal Suprem sobre el caràcter abusiu d’ algunes clàusules sobre el tipus d’ interès de demora. Un cop esmenats els defectes de les hipoteques afectades, s’ inscriuràn en els registres durant els propers  mesos.

En el mes de Juliol, l’ import  mig de les hipoteques constituïdes sobre vivendes va arribar als 115.540 euros, un 10,1% més que en el mateix mes l’any  2015, mentre que el capital prestat va disminuïr un 6,3% en taxa interanual, fins a superar els 2.161 millons d’ euros. En taxa mensual (juliol sobre juny), les hipoteques sobre vivendes van disminuïr un 26%, mentre que el capital prestat va retrocedir un 24%. La signatura d’ hipoteques sobre vivendes durant els primers set mesos de l’ any, acumula un 13,8%, amb increments del 17,6% en el capital prestat i del 3,3% en l’import mig.

Les comunitats autònomes que van enregistrar el passat mes de juliol un major nombre d’ hipoteques constituïdes sobre vivendes van ser Andalusia i Catalunya, seguides de Madrid.

Totes les comunitats van presentar taxes negatives interanuals en la constitució d’ hipoteques sobre vivenda en els primers set mesos de l’ any.

També hi ha hagut una disminució en el capital dels crèdits hipotecaris concedits, que va disminuïr un 12,6% respecte el mateix mes de 2015, fins els  4.212,5 millons d’ euros. L’ import mig de les hipoteques constituïdes  va pujar a 152.672 euros, un 8,8% més que al  juliol de 2015.

L’ Euríbor és el tipus de referència més utilitzat en la constitució d’ hipoteques a interès variable, arribant al  93,9% dels nous contractes. El 75,6% de les hipoteques constituïdes el passat mes de juliol va utilitzar un tipus d’ interès variable, davant el 24,4% de tipus fix.

El 47,5% de les 9.933 hipoteques que van canviar les seves condicions al juliol,  va ser a causa de modificacions en els tipus d’ interès. Després del canvi de condicions, el percentatge d’ hipoteques a interès fix va  augmentar del 6,2% al 7,9% i el d’ hipoteques a interès variable va caure del 93,3% al 91,7%.

 • Barcelona

  93 293 19 07

  Paseo de Gracia 85, 8ª planta

 • Madrid

  91 800 54 66

  Serrano 60, 4ª planta

 • Sant Cugat del Vallès

  93 293 19 07

  Plaza Ausiàs March 1, 4ª planta

 • Valencia

  96 128 59 68

  Calle Mossen Femades 3, bajo dcha. Ed. Lauria

 • Palma de Mallorca

  97 100 32 03

 • Alicante

  96 564 11 13

 • Málaga

  95 156 38 58

 • Sevilla

  95 525 24 41