El patrimoni dels fons d'inversió creix el 0,7% al gener

Publicat el 10 de Febrer de 2017

El volum total d'actius gestionats arribar al tancament de mes els 237.106.000 d'euros, segons dades d'Inverco.

El volum total d'actius gestionats arribar al tancament de mes els 237.106.000 d'euros, segons dades d'Inverco.

El patrimoni dels fons d'inversió mobiliària es va incrementar al gener en 1.689.000 d'euros, de manera que el volum total gestionat va arribar al tancament de mes els 237.106.000 d'euros, el 0,7% més.

Segons les dades publicades avui per l'Associació d'Institucions d'Inversió Col·lectiva i Fons de Pensions (Inverco), des dels mínims de desembre 2012, els fons d'inversió han experimentat un augment patrimonial d'uns 115.000 milions d'euros.

Els fons d'inversió ha registrat per onzè mes consecutiu subscripcions netes positives que han assolit els 1.178 milions.

En només tres dels últims 49 mesos, els partícips van desfer les seves posicions netes en fons d'inversió, mentre que en els 46 mesos restants, els fons van registrar entrades netes positives, segons les dades d'Inverco, que ha afegit que de fet, en aquest període, més de 98.353.000 d'euros d'estalvi de nous partícips van entrar a formar part de l'actiu dels fons d'inversió.

El nombre de partícips en fons d'inversió nacionals va registrar un nou increment, de 118.124, de manera que la xifra total supera els 8,4 milions, fet que suposa assolir nivells previs a la crisi. Des del mínim de desembre 2012, el nombre de partícips en fons ha experimentat un creixement del 87,5%.

Inverco ha assenyalat que els fons d'inversió van registrar una lleugera revaloració, i van tancar gener amb una rendibilitat positiva de l'0,2%, el que permet assolir un rendiment interanual del 3,1%.

Font: Expansión