L' euríbor plus podría augmentar la seva hipoteca fins a 150 euros al mes

Publicat el 16 de Setembre de 2016

L' actualització de l' euríbor actual al 2017 augmentarà el cost de les quotes hipotecaries

La possible entrada en vigor de l' euríbor plus al 2017 no és un fet que s' estigui tractant en profunditat. Però l' actualització de l' euríbor actual augmentarà el cost de les quotes hipotecaries fins a 150 euros al mes. 

L' índex cotitzarà en positiu.

Encara que no existeix confirmació oficial per part de l' Institut Europeu de Mercats Monetaris (EMMI) de que l' euríbor plus començarà en positiu, tot apunta que serà així..

Segons s' ha pogut conèixer, l' euríbor plus només sortirà si la seva cotització  no produeix una perturbació en les quotes dels hipotecats.Per la qual cosa, encara que el seu valor sigui positiu, no s' allunyarà en masses punts de la cotització de l' euríbor actual. En el següent exemple podem veure que passaría amb les quotes d' una hipoteca mitja de 150.000 euros, amb un interés d' euríbor més 1% i a 25 anys, en funció del valor al que cotitzarà l' euríbor plus:

- Euríbor plus al 0%. Si l' euríbor plus entrès en vigor avui, passaríem de tenir una quota de 562,06 euros a una mensualitat de 565,31 euros. Una pujada mínima de 3 euros al mes.

- Euríbor al 0,5%. En aquesta ocasió, la quota s' incrementaría fins els 599,90 euros. Es a dir, 37,84 euros més al mes i 454,08 euros més a l' any.

- Euríbor al 1%. Aquest escenari, en el que la cotització sería superior a un punt percentual a l' actual, les diferències seríen més acusades. Les quotes mensuals seríen de 635,78 euros, que generaría un increment de 73,72 euros al mes i 884,64 euros a l' any.

L' entrada en vigor de l' euríbor plus nomès afectarà a les hipoteques variables referenciades a l' euríbor actual. Els consumidors que hagin firmat una hipoteca a interès fixe, no patiràn ninguna alteració en les seves quotes. Tampoc els que hagin contractat una opció a tipus mixte.

Algunes entitats ho cambiaràn pel IRPH

L' euríbor plus no serà un índex de referència nou, si no una millora de l' euríbor actual. Però alguns bancs espanyols ho consideraràn com a tal, per la qual cosa cambiaràn l' euríbor actual per l' índex sustitut que apareixi reflexat en el contracte hipotecari, normalmente IRPH Entitats.

El IRPH Entitats actualment cotitza al 2,007%, mentre que l' últim valor de l' euríbor ha estat de 0,048%. El canvi d' un índex per  un altre provocaría un augment de interessos de dos punts percentuals, per la qual cosa una hipoteca mitja de 150.000 euros, amb un interés d' euríbor més 1% i a 25 anys, el pas a IRPH generaría el següent increment en les quotes::

Pasar de pagar quotes de 562,06 euros a abonar quotes mensuals de 711,86 euros. Cosa que suposa un increment de pràcticament 150 euros al mes, 1.800 euros a l'any.

 • Barcelona

  93 293 19 07

  Paseo de Gracia 85, 8ª planta

 • Madrid

  91 800 54 66

  Serrano 60, 4ª planta

 • Sant Cugat del Vallès

  93 293 19 07

  Plaza Ausiàs March 1, 4ª planta

 • Valencia

  96 128 59 68

  Calle Mossen Femades 3, bajo dcha. Ed. Lauria

 • Palma de Mallorca

  97 100 32 03

 • Alicante

  96 564 11 13

 • Málaga

  95 156 38 58

 • Sevilla

  95 525 24 41