El Banc d'Espanya afirma que hi ha més facilitats per accedir a una hipoteca

Publicat el 15 de Febrer de 2018

Sosté que en l'últim trimestre de 2017 hi ha hagut més competència i millors perspectives econòmiques

Més optimisme en la concessió dels crèdits i hipoteques a les famílies i situació estable per a les empreses. Aquest és el resultat de l'Enquesta sobre Préstecs Bancaris realitzada pel Banc d'Espanya durant el quart trimestre del 2017. L'informe conclou que "els criteris d'aprovació de préstecs a Espanya es van relaxar una mica en els segments de finançament a les llars, mantenint-se estables en el de societats ". Les empreses estan acudint, cada vegada en major mesura, als mercats majoristes de bonus, per obtenir finançament en millors condicions que les dels bancs.

El Banc d'Espanya que atribueix la major facilitat d'accés als préstecs hipotecaris a una "major competència" entre entitats, a les millors perspectives econòmiques, en particular sobre el mercat immobiliari, així com a la major solvència dels clients i, en menor mesura, a la major confiança dels consumidors, el descens en el nivell general dels tipus d'interès i l'ascens de les operacions de reestructuració de deute. Subratlla també que el percentatge d'hipoteques rebutjades va tornar a reduir-se en aquest període, encara que a un ritme una mica inferior al dels tres mesos anteriors.

A la Unió Econòmica i Monetària (UEM) "van tenir una evolució similar, excepte en el cas dels préstecs destinats a les famílies per a consum i altres fins, en què a penes van variar. La demanda de crèdit de les llars va augmentar moderadament en les dues àrees , mentre que la de les empreses van créixer a l'eurozona i es va mantenir sense canvis a Espanya ", recorda el supervisor.

 

Font: El Pais