Reunificació de deutes

La reunificació de deutes o refinançament és la millor manera d’agrupar tots els deutes (hipoteca, préstecs, targetes, factures pendents…) en una única hipoteca.

Aquesta nova operació financera serveix per aprofitar els tipus d’interès més baixos de la hipoteca, respecte a l’interès dels deutes actuals, i per ampliar-ne el termini de devolució.

El resultat és una quota única d’import menor que ens permetrà arribar a final de mes sense tensions econòmiques.

Afinance ofereix assessorament gratuït i sense compromís.

Durant el procés de constitució de la nova hipoteca no es generen honoraris d'Afinance; només es produiran en el moment de la signatura davant del notari, i aquests s’inclouran dins la suma total de la hipoteca.

Els honoraris d’Afinance sempre es recuperen amb les millors condicions obtingudes.