Signatura

Abans de la signatura, ens posem en contacte amb el client per confirmar tots els detalls que figuraran en l’escriptura davant del notari, l’import exacte de les despeses i la documentació que cal portar el dia de la signatura.

Els nostres honoraris es produiran en el moment de la signatura davant del notari, i aquests s’inclouen dins la suma total de la hipoteca. No obstant això, aquests sempre es recuperen amb les millors condicions obtingudes.

També coordinem l’import i la forma en què s’efectuaran els pagaments en la Notaria.

En cas d’adquisició d’un habitatge, se signaran dues escriptures davant del notari: la de compravenda i la d’hipoteca.

Un cop signades, ens encarreguem de coordinar la liquidació dels impostos i d’inscriure les escriptures en el Registre de la Propietat.

Posteriorment, fem els tràmits; el client rebrà l’escriptura de compravenda i una còpia de l’escriptura de la hipoteca juntament amb la liquidació de la provisió de fons feta.

*Totes les dades són tractades confidencialment, tal com estableix la llei orgànica de protecció de dades i altra legislació vigent relacionada.