Els bancs espanyols van guanyar un 23% menys el 2016, fins a 7.987.000

Publicat el 21 d'Abril de 2017

Els bancs espanyols van obtenir un benefici atribuït de 7.987.000 d'euros en l'exercici 2016, fet que suposa un 23,1% menys que un any abans.

Els bancs espanyols van obtenir un benefici atribuït de 7.987.000 d'euros en l'exercici 2016, fet que suposa un 23,1% menys que un any abans, d'acord amb les dades fetes públiques aquest dijous pel president de l'Associació Espanyola de Banca ( AEB), José María Roldán.

Aquests resultats s'han vist afectats per factors singulars temporals específics de 2016, sense els quals el benefici hauria estat un 12% superior al registrat en l'exercici 2015. Entre aquests factors es troba la negativa evolució dels tipus de canvi de les principals divises en les que operen les entitats davant de l'euro, les provisions per cobrir les reclamacions per clàusules sòl i els sanejaments extraordinaris realitzats l'any passat.

En roda de premsa, Roldán ha explicat que la banca es troba actualment en un entorn que "no és encara plenament satisfactori per a l'activitat financera" i 2016 ha estat un any en què els esforços de sanejament del balanç han seguit sent "molt importants ".

Segons ha explicat, l'entorn de tipus d'interès "segueix sense ser favorable". "Tot i que la millora del sector és evident en termes de liquiditat i solvència, en termes de rendibilitat és una millora que encara no és plena", ha dit Roldán. En aquest sentit, ha indicat que, en termes de rendibilitat, "hi ha una major dispersió entre entitats".

La ràtio de solvència de les entitats se situava a finals de 2016 en una mitjana del 12,36% dels actius ponderats per risc, una xifra que és similar a la registrada un any abans.

El marge bàsic -que comprèn els ingressos nets obtinguts per interessos, comissions, dividends i resultats per posada en equivalencia-- va registrar el 2016 un increment del 0,3% respecte a l'exercici precedent. El marge brut va caure un 1% el 2016, fins a 81.840 milions d'euros.

D'altra banda, les despeses d'explotació es van elevar un 2% el 2016, fet que suposa un creixement inferior al registrat un any abans, que va ascendir al 2,5% dels actius totals mitjans del balanç consolidat.

El balanç consolidat dels grups bancaris espanyols es va elevar a 2,6 bilions d'euros a 31 de desembre de 2016, un 1% inferior a saldos finals a la mateixa data de l'any anterior.

D'altra banda, el crèdit a la clientela es va situar en 1,54 bilions d'euros en el passat exercici, de manera que es va mantenir en nivells similars als d'un any abans, amb un descens del 0,5%.

La morositat es va reduir fins al 5,7%, enfront del 6,2% registrat a finals de 2015, mentre que el nivell de cobertura de les operacions es va incrementar en un punt percentual en l'any, fins a arribar al 65% dels saldos comptabilitzats com de dubtós cobrament.

Alhora, els dipòsits a clients es van incrementar un 0,8% en el conjunt de l'any, fins a 1,39 bilions d'euros, la quantia més alta assolida pels bancs associats a l'AEB, amb un pes en l'estructura del balanç el 54%, deu punts percentuals més que a l'inici de la crisi. Així, la ràtio de préstecs sobre dipòsits es va situar en el 110%, dos punts percentuals per sota de la registrada un any abans.

Els fons propis comptables van créixer un 2,7% respecte a l'any anterior, fins 195.000 milions d'euros, el que, a 31 de desembre de 2016, suposaven el 7,5% dels actius totals dels bancs de la patronal.

El resultat consolidat de l'exercici va pujar a 10.803.000 d'euros, un 14,6% menys que el 2015, amb una rendibilitat sobre actius (ROA) del 0,41%, enfront del 0,5% de 2015.

Pel que fa a les pèrdues i guanys individuals dels bancs espanyols, el resultat en 20116 va ser de 3.032 milions d'euros, un 58% menys que el 2015.

Font: el economista

 • Barcelona

  93 293 19 07

  Paseo de Gracia 85, 8ª planta

 • Madrid

  91 800 54 66

  Serrano 60, 4ª planta

 • Sant Cugat del Vallès

  93 293 19 07

  Plaza Ausiàs March 1, 4ª planta

 • Valencia

  96 128 59 68

  Calle Mossen Femades 3, bajo dcha. Ed. Lauria

 • Palma de Mallorca

  97 100 32 03

 • Alicante

  96 564 11 13

 • Málaga

  95 156 38 58

 • Sevilla

  95 525 24 41