El pagament d' una hipoteca a Espanya és un 4% més econòmic que llogar

Publicat el 1 de Setembre de 2016

Comprar un pis representa el 21 % del presupost mentre que llogar representa el 25%

 

El pagament d'una hipoteca a Espanya ja és més econòmic que pagar un lloguer, al representar una mitja del 21% del pressupost, mentre que fer front al lloguer representa un 25%, un 4% més.

Des de juny de 2014 el nombre de contractes hipotecaris encadena 24 mesos de pujada fins arribar a l'import mitjà de 108.000 euros, un 5% més que fa un any, a causa dels tipus d'interès. Així, les hipoteques a tipus fixe han guanyat protagonisme en l'últim any i avui representen el 31,4% del total d'operacions, mentre l'any passat en aquestes dates eren el 4,95% del total.

Aquest context s'explica perquè l'euríbor encadena cinc mesos en negatiu, el que fa que les entitats financeres apostin per l'estabilitat dels seus ingressos. La dada de l'euríbor registrat al juny va ser del 0,028%, i s'espera que el seu valor oscil·li al voltant del 0% durant els propers dos anys. Així, totes les entitats ofereixen productes fixes purs o mixtos amb taxes estables a 15, 20 i 25 anys. A hores d'ara, decantar-se per un tipus d'interès o un altre suposa fer una aposta per l'estabilització de l'euríbor, la qual cosa és difícil de preveure ja que els préstecs hipotecaris tenen vigència durant molts anys.

De mantenir-se així durant la propera dècada, en taxes que no sobrepassin el 2%, els tipus d'interès variable seguirien sent més beneficiosos pel comprador. No obstant això, de sobrepassar aquests límits i assolir cotes més altes, signar un tipus d'interès fixe suposaria estalviar-se el cost de les fluctuacions de l'Euríbor. Els bancs solen finançar fins el 80% del preu de compravenda d'un habitatge, per la qual cosa el comprador ha de tenir liquidesa com per afrontar el 20% de la despesa restant, així com un 12% adicional destinat a despeses de gestió com la taxació, la gestoria, la notaria i el pagament d'impostos.

En aquest sentit, pagar hipoteca ja és més econòmic que pagar lloguer, ja que representa una mitjana del 21% del pressupost mentre que pagar lloguer representa un 25%, un 4% més. De fet, el Banc d'Espanya recomana que la quota mensual de la hipoteca no superi el 35% dels ingressos. La clau a l'hora de signar una hipoteca és que sigui a mida del comprador per saber que s'hauran ingressos suficients com per poder fer front als pagaments. La bona elecció de l'habitatge i del tipus de contracte és fonamental.

Per això, subratlla la importància de no escollir el tipus d'hipoteca que es signarà únicament basant els càlculs en la diferència entre el tipus d'interés fixe o variable que ofereixi cada entitat. Mès enllà dels interessos, s'hauran de tenir en compte les comissions, productes vinculats com ara la assegurança de la llar i de vida, targetes de crèdit o un pla de pensions, ja que poden generar un sobrecost a llarg termini en el muntant total de la hipoteca.

 


 
 • Barcelona

  93 293 19 07

  Paseo de Gracia 85, 8ª planta

 • Madrid

  91 800 54 66

  Serrano 60, 4ª planta

 • Sant Cugat del Vallès

  93 293 19 07

  Plaza Ausiàs March 1, 4ª planta

 • Valencia

  96 128 59 68

  Calle Mossen Femades 3, bajo dcha. Ed. Lauria

 • Palma de Mallorca

  97 100 32 03

 • Alicante

  96 564 11 13

 • Málaga

  95 156 38 58

 • Sevilla

  95 525 24 41