Signes de confiança

Publicat el 1 d'Octubre de 2015

L'increment en el preu de les vivendes, és una molt bona notícia. Es pot entendre com el resultat de dos factors: per un costat, moltes famílies han millorat les seves expectatives de futur; i, per un altre, naturalment hi ha recursos suficients per llançar-se a l'operació d'adquirir una casa i, de passada, pagar els corresponents interessos i despeses associats. Els dos elements apunten que la recuperació, encara que feble, sembla que s'està assentant i expandint.

De fet, i com a raó de fons, aquests increments responen als mateixos mecanismes que van generar la caiguda dels preus: el mercat ajusta l'oferta i la demanda. Quan es tracta d'un bé com la vivenda, que no és transportable, els ajustos a la baixa tendeixen a ser ràpids, però les pujades de preu necessiten bastant més temps perquè s'estenguin per tot el territori. En realitat, Espanya no ha patit una bombolla de preus comuna a tot el territori, sinó la juxtaposició de mercats immobiliaris amb dinàmiques molt diferents. Les localitzacions premium, com són els centres de les grans ciutats, s'han salvat de la caiguda de preus mentre que les vivendes en certes zones han arribat a perdre la meitat del seu valor per la crisi.

Per això, és molt bona notícia que la recuperació s'estengui pràcticament per tot Espanya i que, a més a més, abraci tant les vivendes noves com les que no ho són. Això és senyal que la confiança i la renda disponible milloren de forma homogènia territorialment i, per tant, que la recuperació lentament va arribant a capes cada vegada més àmplies de ciutadans.

La demanda exterior

Un altre factor que és difícil de conèixer al detall, però que probablement explica una part de la pujada de preus, és la demanda exterior dirigida al sector immobiliari espanyol, bé mitjançant compradors directes, bé mitjançant fons d'inversió. Probablement, el que ha captat l'atenció dels inversors internacionals han sigut les brutals caigudes de preus en certes localitzacions; caigudes que ells han interpretat com a possibilitats de guany, una vegada que han desaparegut els temors sobre l'estabilitat econòmica a Espanya.

Malgrat tot, s'ha de tenir en compte que aquest repunt en els preus ve facilitat per uns tipus d'interès atípicament baixos que, de forma molt probable, tornaran a pujar en el mitjà termini. De fet, per la mateixa dinàmica del sistema, com més s'acceleri el creixement dels preus de la vivenda, més pujarà la inflació i més a prop estarem que el Banc Central Europeu decideixi una pujada dels tipus d'interès. Aquesta pujada encarirà les condicions de les hipoteques, frenarà la demanda de vivenda i, per tant, les pujades de preus.

 • Barcelona

  93 293 19 07

  Paseo de Gracia 85, 8ª planta

 • Madrid

  91 800 54 66

  Serrano 60, 4ª planta

 • Sant Cugat del Vallès

  93 293 19 07

  Plaza Ausiàs March 1, 4ª planta

 • Valencia

  96 128 59 68

  Calle Mossen Femades 3, bajo dcha. Ed. Lauria

 • Palma de Mallorca

  97 100 32 03

 • Alicante

  96 564 11 13

 • Málaga

  95 156 38 58

 • Sevilla

  95 525 24 41