Quant cobreu per agrupar els meus deutes?

Un 5% sobre un principal de 40.000 euros per a una operació de dificultat extrema en l’agrupament de deutes. El cost també s’amortitza a mitjà termini, atès que l’interès de la hipoteca (del 3% al 5%) és molt inferior al dels préstecs al consum (8% al 18%).