Hipoteques

Els préstecs hipotecaris són la millor manera de finançament per a la compra d’un habitatge, atès que aquest serveix de garantia principal de la devolució de l’import sol·licitat.

Actualment, les hipoteques són sempre més barates que els préstecs al consum i amb un termini de devolució més gran.

Afinance ofereix un assessorament de qualitat, un estudi gratuït i sense compromís, per a l’obtenció de les millors condicions del mercat.
 

Durant el procés de constitució de la nova hipoteca no es generen honoraris d'Afinance; només es produiran en el moment de la signatura davant del notari, i aquests s’inclouran dins la suma total de la hipoteca.

Els honoraris d’Afinance sempre es recuperen amb les millors condicions obtingudes. 

 

Com sol·licitar una Hipoteca?

Li aconsellem seguir 3 passos bàsics i necessaris per a triar la millor opció adaptada al seu perfil:

 

PAS 1

Abans de sol·licitar la seva hipoteca ha de considerar els següents conceptes:

  • Ha de tenir en compte que hi ha avantatges fiscals en funció de l'edat dels titulars de l'operació, així com del tipus d'immoble adquirit (obra nova o segona mà).
  • Disposar d'un aval és sempre una bona garantia de cara a les diferents entitats i garanteix sempre l'oferta de millors condicions.
  • La situació laboral dels titulars de l'operació és un altre dels factors decisius, ja que a major seguretat laboral, menor risc d'impagament i per tant, millors condicions.
  • L'entrada o aportació disponible per a l'operació és un altre dels factors decisius a l'hora d'aconseguir un tipus de diferencial o un altre.
  • Finalment, si és vostè comunitari però els seus ingressos procedeixen de fora del territori espanyol, l'aportació mínima necessària per realitzar l'operació és del 20% del preu de l'immoble, més les despeses de l'operació.

PAS 2

Ha de tenir en compte que avui en dia, les hipoteques concedides entre les diferents entitats es poden classificar en tres grans grups que delimiten els diferencials proposats i les condicions d'aquestes juntament amb la informació esmentada anteriorment.

Aquests tres grups són:

  • Hipoteques Premium: es tracta d'operacions en les que l'entrada o aportació és del 20% (o més) del preu de l'habitatge més les despeses, és a dir, es tracta d'un finançament ≤ 80% de l'import de compravenda.
  • Hipoteques 100: caracteritzades per clients que aporten les despeses de l'operació i financen el 100% del preu de l'immoble.
  • Hipoteques 100% + Despeses: en què es finança la totalitat de l'operació.

PAS 3

Escollir un professional que l'ajudi a prendre la millor decisió a l'hora d'invertir en una hipoteca.

A Afinance li oferim aquesta atenció professional que hem cultivat per més d'una dècada d'experiència i trajectòria en el sector financer i immobiliari espanyol i especialment de Catalunya.

Per què amb Afinance?

1. Pel nostre tracte personalitzat i professional amb cadascun dels nostres clients

2. Perquè després d'una dècada d'experiència en el sector, coneixem perfectament què oferir i amb quines condicions aconseguir-ho

3. Perquè la nostra bona relació amb les diferents entitats ens permet oferir productes de qualitat, garantint les millors hipoteques del mercat

4. Perquè l'estudi que realitzem és totalment gratuït, i únicament vam guanyar si aconseguim oferir-li les millors condicions del mercat i si acaba signant amb nosaltres.

 

Ara que ja té arguments per prendre una bona decisió consulti a les nostres oficines a Espanya o consultar a través del nostre formulari web de consultes aquí >>.